تعداد : 10 عدد
نوع :مرغ محلی 1
سن: 1سال و 8 ماه و 5 روز
تعداد : 2 عدد
نوع :قرقاول
سن: 1سال و 7 ماه و 5 روز
تعداد : 3 عدد
نوع :بلدرچین
سن: 1سال و 11 ماه و 22 روز
تعداد : 3 عدد
نوع :همستر
سن: 1سال و 3 ماه و 19 روز
تعداد : 5 عدد
نوع :همستر b1-1
سن: 1سال و 4 روز
تعداد : 3 عدد
نوع :همستر b1-2
سن: 10 ماه و 23 روز
تعداد : 10 عدد
نوع :همستر br1-2
سن: 10 ماه و 11 روز
تعداد : 4 عدد
نوع :همستر br1-1
سن: 11 ماه و 24 روز
تعداد : 7 عدد
نوع :همستر b1-1-br1-1
سن: 9 ماه و 25 روز
تعداد : 57 عدد
نوع :مرغ محلی 2
سن: 9 ماه و 10 روز
تعداد : 1 عدد
نوع :خ۱
سن: 9 ماه و 3 روز